eray aydoğdu

jQuery and ASP.NET MVC fanatic.

URL Rewrite ‘ta Resim Ve Link Hatası Asp.net MVC

URL Rewrite’da resimlere yol verirken “src=” in başına “/” koymuyoruz ve <a> tagına “href=” yazarken de tam aksine “/” koymak zorundayız çok dikkat etmeniz gereken bir nokta. URL Rewrite uyguladığınız projede resimleriniz gözükmüyor ise yada yazdığınız “href=” linki açılmayıp adresin sonuna ekleniyorsa yapacağınız işlem aşağıda belirtilmiştir.
(more…)

JQuery İle Slider Yapımı

JQuery ile tıklandığında kayan yazı yada kayan resim yapmamızı sağlayan basit ve geliştirmeye açık bir örnek.

jquery-1.3.2.js (117,93 kb)
jquery.easing.1.3.js (7,91 kb)
Bu iki dosyayı aşağıdaki kodlarla ilgili sayfamıza çağırıyoruz:

(more…)

JQuery UI Datepicker Tarih Formatı (formatDate)

Default olarak mm-dd-yy (örn. 12/31/2009) olarak döndürdüğü için DateTime nesnemize atayıp işlem yapamıyoruz. Özellikle ModelBinding olayın çok sıkıntı çektiğimizden ufak bir ayarla istediğimiz formata çevirebiliriz.

(more…)

JQuery Dialog İle Onay Penceresi Oluşturma "ASP.NET MVC"

Onay dialog penceresine en çok ihtiyaç duyduğumuz noktalardan biri de silme işlemlerinde kullanıcıdan onay almamız gereken yerlerdir. Böylece kullanıcının yanlışlıkla silmesini bir nebze azaltmış oluyoruz.  Bunun için elbette jquery-1.3.2.js ve jquery.UI yi sayfamıza çağırmamız gerekiyor.
Bu jquery kodumuzu:
<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function() {
$(“.delete”).click(function(e) {
e.preventDefault();
var targetUrl = $(this).attr(“href”);
$(“#dialog”).dialog({
autoOpen: false,
modal: true,
buttons: {
“Onayla”: function() {
window.location.href = targetUrl;
},
“İptal”: function() {
$(this).dialog(“close”);
}
}
});

$(“#dialog”).dialog(“open”);
});
});
</script >

Bu dialog penceresinin açıldığında içinde gözükmesini istediğimiz mesaj kutusu
<div id=”dialog” style =”display:none”>
Yorumu Silmek İstediğinizden Emin misiniz?
</div>

Bu kod da tıklandığında dialog çıkmasını istediğimiz “Sil” butonumuz. Dikkat ederseniz class özelliğine “delete” yazdım çünkü jquery kodumuz için bu kullanılıyor.
<a class=”delete” href=”/Admin/YaziSil/<%=sil_ID%>>Sil</a>

Controllerımızı da silme butonunda buluna “href” özelliğindeki ActionResult a gideceğinden Aynı isimde ActionResultımızı oluşturuyoruz.

 
 
 
 
  1: public ActionResult YaziSil(string id)
 2: {
 3:     var yazi = db.Yazilar.Where(l=>l.YaziID==id).Single();
 4:     //Silinecek yazımızı Db'den çektik
  5: db.Yazilar.DeleteOnSubmit(yazi); 
 6:     db.SubmitChanges();
 7:     return View("Index");
 8: }

Basit bir örnek ActionResult ı istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Burda Önemli olan jquery kodunun yapmış olduğu kullanıcı açılan pencereden onaylaya basmaz ise post edilmemesi..

İyi Çalışmalar…

Üyelik Aktivasyon E-Mail’i ASP.NET MVC Membership Framework

Her zamanki gibi yeni üye oluşturuyoruz.Ancak isApproved özelliğini false olarak ayarlıyoruz ki aktivasyon işlemini yani true yapma işlemini kayıt olan kullanıcı e-posta aktivasyonunu doğrulayarak gerçekleştirsin.
(more…)