eray aydoğdu

jQuery and ASP.NET MVC fanatic.

Asp.net MVC ‘nin Jquery isteklerinde Session Timeout durumu

Şuan geliştirmekte olduğumuz projede get/post işlerinin çok büyük bir bölümü jquery ile yapılıyor. Bu senaryoda şöyle bir sorun ile karşılaştık. Session Timeout a düştüğünde jquery istekleri 503 Server error döndürüyor. Timeout durumunu handle edebilmemiz için şöyle bir yol izleyebiliriz:

Session expire durumunu kontrol edecek methodumuz:

public static bool IsSessionExpired(this HttpSessionStateBase session)
{
  if (session == null || !session.IsNewSession)
  {
    return false;
  }

  string sessionCookie = HttpContext.Current.Request.Headers["Cookie"];
  return sessionCookie != null && sessionCookie.Contains("ASP.NET_SessionId");
}

Uygulamada istediğimiz yerde kullanabilmemiz için yada direkt olarak BaseController da kullanabilmemiz için Attribute oluşturalım.


[AttributeUsage(AttributeTargets.Class | AttributeTargets.Method, Inherited = true, AllowMultiple = true)]
  public class SessionExpireAttribute : ActionFilterAttribute
  {
    public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext filterContext)
    {
      base.OnActionExecuting(filterContext);
      HttpContext ctx = HttpContext.Current;

      if (ctx.Session != null)
      {
        if (filterContext.HttpContext.Session.IsSessionExpired())
        {
          var viewData = filterContext.Controller.ViewData;
          viewData.Model = username;
          filterContext.HttpContext.Response.StatusCode = 504;
          filterContext.Result = new ViewResult { ViewName = "SessionTimeout", ViewData = viewData };
        }
      }
    }

  }

Bundan sonra Jquery isteklerinde hata status code unun 504 olup olmadığını kontrol edelim.


  $("#NewTemplate").live("click", function () {
     if (confirmNavigation($(this))) {
       $("#selectedTemplateId").val(0);
       $.ajax({
         type: "GET",
         url: Urls.NewTemplate,
         async: false,
         cache: false,
         success: function (cb) {
           if (!cb) {
             alert("Hata oluştu!");
           }
           else {
             uiChanges = true;
             $("#divTemplate").html(cb);
           }
         },
         error: function (xhr, textStatus, errorThrown) {
           redirectOnSessionTimeout(xhr.status);
         }

       });
     }
   });

   function loadAuditTableGrid(name) {
    $("#auditTableGrid").load(
      Urls.AuditTable,
      { auditTableName: name },
      function (response, status, xhr) { redirectOnSessionTimeout(xhr.status); });
    }

   //$.getJSON
   reqJSON(Urls.CheckForActiveState, { id: selectedId},
       function (result) {
        if (!result.success)
         $("#Message").show();
        else
         $("#Message").hide();

         }, function (xhr, textStatus, errorThrown) {
              redirectOnSessionTimeout(xhr.status);
    });

   function reqJSON(url, params, success, error) {
    var CallParams = {};
    CallParams.type = params.Method || "POST";
    CallParams.url = url;
    CallParams.processData = true;
    CallParams.data = params;
    CallParams.dataType = "json";
    CallParams.success = success;
    if (error) {
      CallParams.error = error;
    }
    $.ajax(CallParams);
   }

   function redirectOnSessionTimeout(status) {
    if (status == "504") {
      location.href = Urls.SessionTimeout;
    }
   }

No Responses to “Asp.net MVC ‘nin Jquery isteklerinde Session Timeout durumu”

Bu yazıya yapılan yorumlar için RSS beslemeleri. TrackBack URL

Leave a Response