eray aydoğdu

jQuery and ASP.NET MVC fanatic.

JQuery Dialog İle Onay Penceresi Oluşturma "ASP.NET MVC"

Onay dialog penceresine en çok ihtiyaç duyduğumuz noktalardan biri de silme işlemlerinde kullanıcıdan onay almamız gereken yerlerdir. Böylece kullanıcının yanlışlıkla silmesini bir nebze azaltmış oluyoruz.  Bunun için elbette jquery-1.3.2.js ve jquery.UI yi sayfamıza çağırmamız gerekiyor.
Bu jquery kodumuzu:
<script type=”text/javascript”>
$(document).ready(function() {
$(“.delete”).click(function(e) {
e.preventDefault();
var targetUrl = $(this).attr(“href”);
$(“#dialog”).dialog({
autoOpen: false,
modal: true,
buttons: {
“Onayla”: function() {
window.location.href = targetUrl;
},
“İptal”: function() {
$(this).dialog(“close”);
}
}
});

$(“#dialog”).dialog(“open”);
});
});
</script >

Bu dialog penceresinin açıldığında içinde gözükmesini istediğimiz mesaj kutusu
<div id=”dialog” style =”display:none”>
Yorumu Silmek İstediğinizden Emin misiniz?
</div>

Bu kod da tıklandığında dialog çıkmasını istediğimiz “Sil” butonumuz. Dikkat ederseniz class özelliğine “delete” yazdım çünkü jquery kodumuz için bu kullanılıyor.
<a class=”delete” href=”/Admin/YaziSil/<%=sil_ID%>>Sil</a>

Controllerımızı da silme butonunda buluna “href” özelliğindeki ActionResult a gideceğinden Aynı isimde ActionResultımızı oluşturuyoruz.

 
 
 
 
  1: public ActionResult YaziSil(string id)
 2: {
 3:     var yazi = db.Yazilar.Where(l=>l.YaziID==id).Single();
 4:     //Silinecek yazımızı Db'den çektik
  5: db.Yazilar.DeleteOnSubmit(yazi); 
 6:     db.SubmitChanges();
 7:     return View("Index");
 8: }

Basit bir örnek ActionResult ı istediğiniz gibi geliştirebilirsiniz. Burda Önemli olan jquery kodunun yapmış olduğu kullanıcı açılan pencereden onaylaya basmaz ise post edilmemesi..

İyi Çalışmalar…