eray aydoğdu

jQuery and ASP.NET MVC fanatic.

WordPress Son Yazıları Asp.NET MVC ‘de Göstermek

Bir önceki yazımızda Asp.net MVC ile WordPress i nasıl birlikte çalıştırmayı öğrenmiştik. Bu yazımızda da WordPress e eklenen son yazıları Asp.net MVC uygulamasına nasıl çekeceğimizi göreceğiz. Aslında bu birlikte çalışan değil tüm wordpress sitelerden nasıl çekeceğimizi gösteren bir örnek olacak. Çünkü Son Yazılar kısmını ilgili wordpress in Databaseinden değil RSS ‘inden parse ederek çekeceğiz. Dolayısıyla altyapısı wordpress ve RSS yayını yapan her siteden çekebiliriz. Çok fazla uzatmadan kodlara geçelim.

Projemize;

using System.Xml;
using System.ServiceModel.Syndication;

namespacelerini çağıralım.

BlogBox.ascx adında bir ViewUserController oluşturalım ve ardından aşağıdaki Action kodlarını yazalım.

public ViewResult BlogBox()
{
var reader = XmlReader.Create(“http://erayaydogdu.com/feed“);
var feed = SyndicationFeed.Load<SyndicationFeed>(reader);
return View(feed);
}

XML i oluşturup SyndicationFeed.Load() methoduyla feed değişkenine atayıp feed i View in Modeline gönderiyoruz.

Şimdi View i oluşturalım.

<%@ Control Language=”C#” Inherits=”System.Web.Mvc.ViewUserControl<System.ServiceModel.Syndication.SyndicationFeed>” %>
<span>Blog’tan</span>
<ul>
<%foreach (var item in Model.Items.Take(5))
{%>
<li>
<a href=”<%=item.Links.First().Uri.AbsoluteUri%>><%=item.Title.Text %></a>
</li>
<%} %>
</ul>

View de ilk 5 Tanesini <li> lere yazdırdık. Property lerini inceleyerek daha detaylı veriler elde edebiliriz. Biraz araştırarak kendine göre geliştirebilirsiniz.