eray aydoğdu

jQuery and ASP.NET MVC fanatic.

JQuery İle Slider Yapımı

JQuery ile tıklandığında kayan yazı yada kayan resim yapmamızı sağlayan basit ve geliştirmeye açık bir örnek.

jquery-1.3.2.js (117,93 kb)
jquery.easing.1.3.js (7,91 kb)
Bu iki dosyayı aşağıdaki kodlarla ilgili sayfamıza çağırıyoruz:

(more…)